top of page

SPORT  BEZ  UZALEŻNIEŃ  POPRZEZ  ZAJĘCIA  FITNESS  SPORTOWEGO  2023

 

W terminie od 13 lutego do 30 listopada 2023 Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego Aleksandry Kobielak bierze czynny udział w ramach Konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska, w programie Profilaktyki Walki z Uzależnieniami poprzez zajęcia Fitness Sportowego "PROFIS - Sport bez uzależnień".

Odbiorcami zadania są uczestnicy zajęć sportowych Fitness Sportowego oraz zawodniczki przygotowujące się do zawodów w Fitness Sportowym o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Zajęcia prowadzone są dla 3 grup: FITNESS KIDS, FIT GIRLS i GOLDEN GIRLS.

Nasze działania będą oddziaływać poprzez sport – dyscyplinę Fitness Sportowy i będą dostarczać rozwiązania z zakresu zdrowia i aktywności fizycznej ( m.in. regularne treningi, zasady rywalizacji fair play, samodyscyplina, motywacja) z wykorzystaniem wiodących i uzupełniających strategii profilaktycznych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży, w tym grup mogących prezentować zachowania jako problemowe i ryzykowne.

Posiadamy specjalnie wyszkoloną kadrę szkoleniowców i Trenerów, którzy dzięki swoim osiągnięciom sportowym i pedagogicznym są także wzorem dla dzieci i młodzieży w dążeniu do osiągania swoich celów. Kadra, która przeszła szkolenie PROFIS Sport bez uzależnień i ma uprawienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych to Aleksandra Kobielak, Karolina Mot i Magdalena Barszczak.

Działania przeciw uzależnieniom obejmują cotygodniowy kwadrans profilaktyczny o tematy zawarte w podręczniku Interwencji Profilaktycznej PROFIS. Omawianie tematów odbywa się w każdy czwartek na zajęciach fitness sportowego i skupia się na  32 tematach ważnych do omówienia np. POROZMAWIAJMY O: zdrowym stylu życia, rywalizacji, zasadach fair-play, samodyscyplinie, uporze, wytrwałości, uczciwości, przyjaźni, motywcji, zazdrości, stresie, konflikcie, przemocy, granicach, i wiele innych.

Każda grupa z każdego spotkania przygotowuje krótką notatkę ze swoimi wnioskami, które wcześniej są przedstawiane na forum. 

 

zdjęcie 3.jpg
zdjęcie 2.jpg
zdjęcie 4.jpg
zdjęcie 1.jpg
bottom of page