Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO

Co oznacza skrót RODO:

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego, ul. Wilanowska 7/23, 80-809 Gdańsk NIP: 5833016513.

Kontakt z Administratorem przez adres biuroafs@gmail.com

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe

Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.), dalej jako „ustawa o s.u.s.”. Twoje dane mogą również być przetwarzane na podstawie:

  • przepisów innych ustaw krajowych, z których wynikają zadania z dziedziny ubezpieczeń społecznych lub zabezpieczenia społecznego,

  • aktów prawa Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 987/2009,

  • umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te wynikają z ustawy o s.u.s. W szczególności realizujemy zadania, które należą do zakresu działania Stowarzyszenia Akademii Fitness Sportowego

  • przyjmujemy zgłoszenia na zajęcia Fitness FIT-KIDS & Fitness Aerobic poprzez formularz zgłoszeń oraz wysyłamy podstawowe informacje drogą elektroniczną z związku z grafikiem zajęć oraz akcjami organizowanymi przez Stowarzyszenie Akademię Fitness Sportowego w których biorą udział uczestnicy zajęć AFS. Przetwarzane dane osobowe to dane rodziców (imię, nazwisko, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail oraz dane uczestnika zajęć m.in. imię, nazwisko, data urodzenia, wzrost)

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo:

  • uzyskać dostęp do swoich danych,

  • zażądać sprostowania Twoich danych osobowych,

  • wnieść skargę oraz wypisać się z zajęć Akademii Fitness Sportowego poprzez zgłoszenie na biuroafs@gmail.com