top of page

REGULAMIN I PRZEPISY NA ZAWODACH 
FITNESS SPORTOWEGO

► ► ► REGULAMIN FITNESS  SPORTOWEGO

               obowiązuje podczas zawodów międzynarodowych i eliminacji (Mistrzostwa Świata, 

               Mistrzostwa Europy i eliminacje do nich - Mistrzostwa Polski, Grand Prix Fitness)

PODZIAŁ NA KATEGORIE WIEKOWE I POZIOM ZAAWANSOWANIA

• FITNESS DANCE (od 5 do 18+ lat)

• FITNESS SHOW (od  5 do 18+ lat)

• FITNESS ACROBATIC (od  5 do 18+ lat)

• FITNESS PERFORMANCE (od  5 do 18+ lat)
• DUETY (Wiek wyznacza średnia wieku zawodników, np. 8 lat + 12 lat = 20/2 = średnia 10 lat)

• TRIO (3 osoby - Wiek wyznacza średnia wieku zawodników, np. 8lat + 12 lat + 13 lat = 33/3 = średnia 11 lat)

• GRUPA (4 – 10 osób)
• FORMACJA (+10 osób)
 

Fitness Dance, Fitness Show, Fitness Acrobatic, Fitness Performance dzielone na dziewczynki i chłopców.

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji podziału kategorii wiekowych w zależności od ilości zgłoszeń. Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 3 zawodników, organizator ma prawo połączyć najbliższe kategorie wiekowe. Oficjalne Kategorie zostaną opublikowane najpóźniej na tydzień przed każdymi zawodami po zliczeniu wszystkich uczestników z formularza zgłoszeniowego.

​​

​REGULAMIN I PRZEPISY ZAWODÓW 

PODZIAŁ KATEGORII NA:  FITNESS DANCE, FITNESS SHOW, FITNESS ACROBATIC, FITNESS PERFORMANCE

W Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach  Świata Fitness Sportowego mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy wzięli udział w eliminacjach czyli Mistrzostwach Polski Fitness  i Grand Prix Fitness Aleksandry Kobielak. Reprezentacje Fitness Sportowego Poland powołuje oraz weryfikuje Prezes Aleksandra Kobielak wraz z Trenerami Klubów i  organizatorem Akademią Fitness Sportowego oraz Polską Federacją Fitness Sportowego.​ Na Mistrzostwa Świata Kwalifikuje się max. 3 zawodników z każdej kategorii wiekowej w każdej kategorii

►OPIS ZAAWANSOWANIA  

 

W Każdym układzie SOLO w każdej kategorii obowiązkowe są elementy:

  1. SIŁOWE – minimum 2 elementy siłowe (mogą być łączone, co jest wyżej punktowane w skali trudności)

  2. SKOCZNOŚCIOWE – minimum 2 skoki

  3. AKROBATYCZNE – zgodnie z wytycznymi kategorii

  4. TANECZNE – elementy w budowaniu choreografii powinny być połączone elementami tanecznymi dla podkreślenia wyrazu osobowości zawodnika na scenie (Taniec obowiązkowy w Fitness DANCE). Elementy taneczne (oceniana jest czystość wykonania, każdy styl tańca jest akceptowany (np. balet klasyczny, jazz, disco, aerobic, hip-hop, itd.)

 

 

►kategoria FITNESS DANCE

  1. dozwolone Elementy bez podparcia rąk TYLKO Machowe bokiem oraz Fiflak

  2. mogą być użyte max. 2 elementy akrobatyczne w jednej ścieżce.

  3. Obowiązkowe elementy taneczne – w jednym ciągu minimum jedna sekwencja ruchowa na 8 taktów

 

►kategoria FITNESS SHOW

1) mogą być użyte wszystkie elementy akrobatyczne w układzie

3) mogą być użyte max. 3 elementy akrobatyczne w jednej ścieżce

 

►kategoria FITNESS ACROBATIC

1) mogą być użyte wszystkie trudne elementy

2) mogą być użyte wszystkie elementy akrobatyczne

3) nie ma limitów w ilościach użytych elementów 

 

►kategoria FITNESS PERFORMANCE – NOWA KATEGORIA

  1. Układ wykonywany jest na parkiecie (bez mat gimnastycznych)

  2. Dopuszczalne są wszystkie style tańca

  3. W jednej sekwencji dozwolony jest tylko jeden dowolny element akrobatyczny (1 element na ścieżce)

 

►kategorie DUO, TRIO, GRUPY, FORMACJE 

(przydział do kategorii wiekowej wyznacza średnia wieku. Obowiązuje tylko podział na roczniki urodzenia. Nie obowiązuje podział Na Fitness Dance, Fitness Show, Fitness Acrobatic, Fitness Performance)

 

Przy Duetach, Trio, Grupach i Formacjach wymagane są minimum 4 elementy (po jednej z kategorii siła, skoczność, akrobatyka, taniec) prezentowane przez wszystkie osoby z duety, trio, grup i formacji. Układ powinien prezentować minimum dwie synchronizacje ruchu zawodniczek.

Musi zostać zawarty przynajmniej 1 element dynamiczny (czyli krótkotrwały kontakt z partnerem np. przeskok, wyskok) oraz 1 element statyczny wytrzymany min 3 sekundy (np. piramida, ma być kontakt fizyczny)

TABELKA - przepisy Fitness Sportoego 08.09.2023.png

 

ELEMENTY FITNESS DO POBRANIA ►

 

DODATKOWE INFORMACJE:

1.1 Zawodnicy są kwalifikowani tylko wg roku urodzenia (dzień i miesiąc nie ma znaczenia)

1.2. W Duetach i Formacjach kwalifikacja do kategorii wiekowej to średnia wieku zawodników na podstawie rocznika

1.3 Wiek powinien być potwierdzony legitymacją szkolną lub innym dowodem tożsamości lub licencją zawodnika Polskiej Federacji Fitness Sportowego
1.4 Kategorie podlegają zmianom zatwierdzonym przez  sędziego głównego zawodów i mogą być modyfikowane w zależności od ilości zgłoszonych zawodników

1.5 Ostateczne kategorie zostają przedstawione oddzielnie przed każdymi zawodami

1.6 Każdy zawodnik powinien okazać podczas weryfikacji zaświadczenie lekarskie oraz oświadczenie o zdolności do startu w zawodach wypełnione przez zawodnika lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletniego uczestnika (zaświadczenie do pobrania ze strony internetowej organizatora każdorazowo przez każdymi zawodami)

1.7. Każdy zawodnik powinien przesłać drogą elektroniczną muzykę do układu w formacie mp3 w terminie oraz na adres wyznaczony przez organizatora każdorazowo przed każdymi zawodami. Muzyka powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem zawodnika.

1.8 Podczas zawodów za kulisami mogą przebywać tylko trenerzy zawodników i wyznaczeni opiekunowie.

 

 

MUZYKA I CHOREOGRAFIA:

Zawodnicy w kategorii FITNESS SPORTOWY prezentują na scenie dowolny układ dowolny do muzyki o czasie trwania:  

SOLO 1 zawodnik -  1’00”–1'45”

DUO 2 zawodników 1’30”-2’00”

TRIO 3 zawodników 1’30”-2’00”

GRUPA 4-10 zawodników 2’00”-3’00”

FORMACJA powyżej 10 zawodników 2’00”-3’00”

 

Dominuje artystyczna dowolność choreografii i muzyki. Wielkość maty gimnastycznej podczas zawodów to. 11x11m. Przestrzeń do układu powinna być zaaranżowana w całości (przód-tył, przekątne, zawodnik powinien znaleźć się w każdym rogu, ważna jest ekspozycja w kierunku sędziów). Prezentacja zawodnika czyli wejście i zejście ze sceny ma również wpływ na ocenę artystyczną.

 

 

KOSTIUM:

Dominuje artystyczna dowolność (czapki, rękawiczki, szarfy, upiększenia ubiorów, itp.). Strój, make-up i fryzura powinny być odpowiednio dobrane do typu występu i osobowości (dowolność wyboru).

Kostium powinien być wygodny, elastyczny. Ze względów estetycznych obowiązują spodenki z krótką nogawką (typu szorty/bokserki). Pośladki muszą być w pełni zakryte. Niedopuszczalny jest kostium typu bielizna. Kostium powinien być odpowiednio uszyty i dostosowany do elementów akrobatycznych (np. stanie na rękach). Kostium powinien być na tyle wygodny aby nie ograniczał ruchów zawodnika. Zabezpieczenia typu nakolanniki, opaski uciskowe na stawy skokowe oraz zabezpieczenia higieniczne powinny być obowiązkowo skontrolowane przed wyjściem na scenę.

 

Rekwizyty prosimy zgłaszać drogą elektroniczną oraz podczas weryfikacji w dniu zawodów bezpośrednio do biura zawodów.  Wszelkie rekwizyty są dozwolone po uprzedniej akceptacji przez komisję sędziowską w kwestii bezpieczeństwa. Wszelkie pozostałości na scenie po kostiumie i rekwizytach należy posprzątać bezpośrednio po własnym występie.

 

 

KRTYTERIA OCENY:

Ocena: Artystyczna, Techniczna, Trudności.

 

Elementy siłowe dzielimy na dynamiczne i statyczne, przy czym elementy statyczne oraz równoważne powinny być wytrzymywane m.in.  2 sekundy.

Elementy skoczne – oceniania jest wysokość, technika wykonania i amplituda. Oceniana jest również koordynacja ruchowa, twórczość, wyraz sceniczny, taniec. Spójność choreografii oraz wykonywanych elementów w rytm muzyki wpływa na ocenę artystyczną. Łączenie elementów siłowych i równoważnych bezpośrednio po sobie jest dodatkowo punktowana. Powielanie tych samych elementów nie wpływa na ocenę. Przy Duetach oraz Formacjach istotna jest synchronizacja ruchowa.

Oceniane punktem karnym będą: każde wyjście poza przestrzeń sceniczną, „odpadnięcie” kostiumu na scenie, prywatne poprawianie kostiumu czy fryzury podczas układu.

 

Dyskwalifikacja:

Zawodnik biorący udział w zawodach powinien ukończyć swój program dowolny. Dyskwalifikacja następuje w przypadku gdy zawodnik zejdzie ze sceny bez wyraźnego powodu podczas trwania swojego układu oraz w przypadku zagrożenia życia wynikającego np. w przypadku użycia  niedozwolonego rekwizytu czy kostiumu.

Wszelkie inne przyczyny uniemożliwiające wykonanie układu z winy organizatora (np. przerwana muzyka z powodu problemów technicznych) daje możliwość wykonania układu ponownie po konsultacji z Sędzia Głównym.

 

 

 

► ► ► REGULAMIN FITNESS SPORTOWEGO

              OBOWIĄZUJE PODCZAS DEBIUTÓW, MISTRZOSTW SZKÓŁ,

              (KATEGORIE OPEN - Z PODZIAŁEM NA WIEK)

Regulamin bez podziału na Fitness Dance, Fitness Show, Fitness Acrobatic, Fitness Performance. Kategorie dzielone są jedynie na rocznik zawodników.​

 

Zawodnicy w układach mogą robić wszystkie elementy.

Wszelkie pozostałe wytyczne obowiązują z powyższego regulaminu.

 

©2023. Polska Federacja Fitness Sportowego/ Akademia Fitness Sportowego.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ostatnia modyfikacja: 08.09.2023

 

Aleksandra Kobielak

LICENCJA (KSIĄŻECZKA) POLSKIEJ FEDERACJI FITNESS SPORTOWEGO

Od 2022 roku Polska Federacja Fitness Sportowego wprowadza na stałe licencje zawodników.

Osoby nie posiadające licencji mogą startować również w zawodach (obowiązuje cennik dla osób bez licencji)

Licencje są wydawane w formie książeczki zawodnika, gdzie jest opisane: imię i nazwisko zawodnika, pełna data urodzenia, miejscowość, data debiutu, numer licencji, zdjęcie zawodnika. Podczas każdych zawodów trenerzy przy weryfikacji zostawiają licencję w sekretariacie (gdzie przybijane są pieczątki/wklejki potwierdzające udział w zawodach)

Licencja to koszt 50zł/rocznie. 

Opłaty przekazywane są na realizację celi statutowych Polskiej Federacji Fitness Sportowego w tym organizacji zawodów czy opłatę kosztów prowadzenia księgowości.

korzyści dla zawodnika:

- zniżka 50% na wpisowe na zawody

- bezpłatne wystawienia zaświadczenia o osiągnięciach sportowych (po wcześniejszym wysłaniu e-maila z prośba na fitnesspolandteam@gmail.com)

- podczas weryfikacji w dniu zawodów potwierdzeniem daty urodzenia jest licencja zawodnika (bez skanów i zdjęć legitymacji szkolnych)

jak dobyć licencję:

1. Trener lub opiekun zgłaszający Klub/zawodnika wysyła formularz z zawodnikami opisując: imię i nazwisko, pełną datę urodzenia, miejscowość, nazwę klubu, datę debiutu zawodnika w Fitness Sportowym na adres e-mail fitnesspolandteam@gmail.com

Formularz do pobrania ze strony: ► TUTAJ ◄ www.akademiafitness.eu/formularze

2. do zgłoszenia należy załączyć zdjęcie/skan potwierdzające datę urodzenia zawodnika (legitymacja szkolna, dowód, paszport, inne)

3. należy uiścić opłatę 50zł/os na numer konta Polskiej Federacji Fitness Sportowego (uwaga! inne konto niż Akademii Fitness!), w tytule podać nazwę klubu (jeżeli opłata jest za całość) lub imię i nazwisko zawodnika.

dane do przelewu:

Polska Federacja Fitness Sportowego 

Bank Pekao 62 1240 1271 1111 0011 0481 4283

po zgłoszeniu Sekretariat nadaje numer licencji zawodnika, licencja jest do odbioru w dniu zawodów.

OCENA PANELU SĘDZIOWSKIEGO- JAK PRZYZNAWANE SĄ PUNKTY

Poniżej znajduje się przykładowa tabela zliczania not sędziowskich. Sędziowie skrupulatnie oceniają wg przepisów i oceniają zawodników miejscami na podium. W Tabeli sędziowskiej znajdują się 3 rubryki: TECHNIKA (czystość wykonania),  POZIOM TRUDNOŚCI, CHARYZMA (osobowość, rytmika, choreografia)

►Sędziowie oceniają zawodników miejscami (1 miejsce = 1 punkt, 2 miejsce=2 punkty, itd.)

►Analogicznie im mniej punktów tym wyższe miejsce

► 1,2,3 miejsce na podium nie może być ex aequo. Sędziowie zawsze wybierają trójkę finalistów. Miejsca od 4 i dalej mogą się powtarzać

► Sekretariat zliczający punkty wpisuje oceny wszystkich sędziów i skreśla dwie skrajne noty (notę najlepszą i notę najgorszą danego zawodnika), które nie są brane pod uwagę w ocenie końcowej (w ten sposób wyklucza się faworyzowanie zawodników i sztuczne zawyżanie lub obniżanie miejsc)

w przypadku gdy w panelu zasiada 5 sędziów i skreślane są dwie skrajne noty, do punktacji brane są pod uwagę 3 noty. Najlepsza ocena jaką może uzyskać zawodnik  w tym przypadku to 3 punkty (po 1 punkcie (1 miejsce) od każdego sędziego)

PRZYKŁADOWA TABELA ZLICZANIA PUNKTÓW

wzór liczenia punktów - tabela zliczania.png
bottom of page