top of page

Regulamin i przepisy na zawodach

► ► ► REGULAMIN FITNESS SPORTOWEGO

OBOWIĄZUJE PODCZAS DEBIUTÓW, MISTRZOSTW SZKÓŁ, GRAND PRIX FITNESS ALEKSANDRY KOBIELAK (KATEGORIE OPEN - Z PODZIAŁEM NA WIEK)

REGULAMIN AKADEMII FITNESS SPORTOWEGO

Autor: ALEKSANDRA KOBIELAK

 

Runda I (ocena 100%)

 

KATEGORIA FITNESS WG PODZIAŁU NA ROCZNIK

1.Kategorie wiekowe (chłopcy i dziewczynki)
- do 6 roku życia

- do 8 roku życia
- do 10 roku życia
- do 12 roku życia

- do 14 roku życia

- do 16 roku życia
- do 18 roku życia
- powyżej 18 roku życia


-DUETY

1.Kategorie wiekowe (chłopcy i dziewczynki)

- TRIO (3 osoby)

1.Kategorie wiekowe (chłopcy i dziewczynki)

- GRUPA (+4 osoby)

1.Kategorie wiekowe (chłopcy i dziewczynki)

 

- FORMACJA (+11 osób)

1.Kategorie wiekowe (chłopcy i dziewczynki)

 

 

► ► ► REGULAMIN FITNESS  WDA  (World Dance Asssociation) 

             obowiązuje podczas zawodów międzynarodowych i eliminacji (Mistrzostwa Świata, 

                 Mistrzostwa Europy i eliminacje do nich - Mistrzostwa Polski)

PODZIAŁ NA KATEGORIE WIEKOWE I POZIOM ZAAWANSOWANIA

• FITNESS DANCE (od 5 do 18+ lat)

• FITNESS SHOW (od  5 do 18+ lat)

• ACROBATIC SHOW (od  5 do 18+ lat)
• Duo/Trio (2-3 osoby - DUO-TRIO to jedna kategoria dzielona na wiek. Granicę wieku wyznacza najstarszy zawodnik z duetu lub Trio) 

• Grupy (4 -10 osób)
• Formacja (+10 osób)

 

Fitness Dance, Fitness Show i Acrobatic Show dzielone na dziewczynki i chłopców.

Kategorie przydzielone średnio co 2 lata (np. do lat 6, 8, 10, 12 itp)

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji podziału kategorii wiekowych w zależności od ilości zgłoszeń. Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 3 zawodników, organizator ma prawo połączyć najbliższe kategorie wiekowe. Jeżeli w jednej kategorii wiekowej będzie więcej niż 20 zawodników organizator ma prawo podzielić na kategorie co roku np do lat 8, 9, 10 itd. Oficjalne Kategorie zostaną opublikowane najpóźniej na tydzień przed każdymi zawodami po zliczeniu wszystkich uczestników z formularza zgłoszeniowego.

​REGULAMIN I PRZEPISY ZAWODÓW 

PODZIAŁ KATEGORII NA:  FITNESS DANCE, FITNESS SHOW, ACROBATIC SHOW

W Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach  Świata Fitness Sportowego mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy wzięli udział w eliminacjach czyli Mistrzostwach Polski Fitness  i Grand Prix Fitness Aleksandry Kobielak. Reprezentacje Fitness Sportowego Poland powołuje oraz weryfikuje Prezes Aleksandra Kobielak wraz z organizatorem Akademią Fitness Sportowego.​ Na Mistrzostwa Świata Kwalifikuje się max. 3 zawodników z każdej kategorii wiekowej w każdej kategorii

►OPIS ZAAWANSOWANIA  

►kategoria FITNESS DANCE

1) MINI - DO 9 lat włącznie - dozwolone TYLKO elementy gimnastyczne z podparciem ręki o podłoże ("gwiazda" przerzut bokiem,  przejścia gięciem) niedozwolone są elementy akrobatyki powietrznej. Max 2 elementy na ścieżce.

2) 10 LAT I POWYŻEJ - dozwolone Elementy bez podparcia rąk TYLKO Machowe oraz Fiflak, Max 2 elementy na ścieżce.

3) kategoria FITNESS DANCE nie uczestniczy w World Championship, każdy zawodnik otrzymuje dyplom z nazwą World Cup.  

 

►kategoria FITNESS SHOW

1) MINI - DO 9 lat włącznie - dozwolone Elementy bez podparcia rąk TYLKO Machowe oraz Fiflak, 

2) 10 LAT I POWYŻEJ - mogą być użyte wszystkie elementy akrobatyczne w układzie,

3) mogą być użyte max. 3 elementy akrobatyczne w jednej ścieżce.

 

►kategoria ACROBATIC SHOW

1) mogą być użyte wszystkie trudne elementy

2) mogą być użyte wszystkie elementy akrobatyczne ,

3) nie ma limitów w ilościach użytych elementów 

kategorie DUO-TRIO, GRUPY, FORMACJE (przydział do kategorii wiekowej wyznacza najstarszy zawodnik. Obowiązuje tylko podział na roczniki urodzenia. Nie obowiązuje podział Na Fitness Dance, Fitness Show, Acrobatic Show.

Obowiązuje PODZIAŁ NA MINI i powyżej - opisy elementów w tabelce poniżej

przepisy organizatora WDA  HUNGARY na stronie

http://wdadanceworld.com/Rules   (Fitness Dance Rules)

oraz: www.facebook.com/WDAdanceworld

KATEGORIE WIEKOWE WG. WDA

AGE CATEGORIES for SOLO and DUO-TRIO:

MINI: 9 years old or younger.

KID: 10-11 years old

CHILDREN (JUVENILE): 12-13 years old

TEEN: 14-15 years old

JUNIOR: 16-17 years old

ADULT: from 18 years old.

 

AGE GROUPS for GROUP and FORMATION categories:

MINI: 10 years old or younger

KID: 11-13 years old

JUNIOR: 14-16 years old

ADULT: from 17 years old

REGULAMIN WDA
DO  POBRANIA:

TABELKA PRZEPISY WDA 11.02.2022.png

DODATKOWE INFORMACJE:

1.1 Zawodnicy są kwalifikowani tylko wg roku urodzenia (dzień i miesiąc nie ma znaczenia)

1.2. W Duetach i Formacjach kwalifikacja do kategorii wiekowej to średnia wieku zawodników na podstawie rocznika / w przepisach WDA wiek określa najstarszy zawodnik z duetu/grupy/formacji

1.3 Wiek powinien być potwierdzony legitymacją szkolną lub innym dowodem tożsamości
1.4 Kategorie podlegają zmianom zatwierdzonym przez  sędziego głównego zawodów i mogą być modyfikowane w zależności od ilości zgłoszonych zawodników

1.5 Ostateczne kategorie zostają przedstawione oddzielnie przed każdymi zawodami

1.6 Każdy zawodnik powinien okazać podczas weryfikacji zaświadczenie lekarskie oraz oświadczenie o zdolności do startu w zawodach wypełnione przez zawodnika lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletniego uczestnika (zaświadczenie do pobrania ze strony internetowej organizatora każdorazowo przez każdymi zawodami)

1.7. Każdy zawodnik powinien przesłać drogą elektroniczną muzykę do układu w formacie mp3 w terminie oraz na adres wyznaczony przez organizatora każdorazowo przed każdymi zawodami. Muzyka powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem zawodnika.

1.8 Podczas zawodów za kulisami mogą przebywać tylko trenerzy zawodników i wyznaczeni opiekunowie.

 

 

MUZYKA I CHOREOGRAFIA:

Zawodnicy w kategorii FITNESS SPORTOWY prezentują na scenie dowolny układ dowolny do muzyki o czasie trwania:  

SOLO 1 dancer 1’00”–1'45”

DUO/TRIO 2-3 dancers 1’30”-2’00”

GROUP 4-10 dancers 2’00”-3’00”

FORMATION over 10 dancers 2’00”-4’00”

Dominuje artystyczna dowolność choreografii i muzyki. Wielkość maty gimnastycznej podczas zawodów to. 10x10m. Przestrzeń do układu powinna być zaaranżowana w całości (przód-tył, przekątne, zawodnik powinien znaleźć się w każdym rogu, ważna jest ekspozycja w kierunku sędziów). 80% układu powinny stanowić elementy Fitness, 20% elementy taneczne. Prezentacja zawodnika czyli wejście i zejście ze sceny ma również wpływ na ocenę artystyczną. Przy Duetach i Formacjach fragmenty choreografii powinny zawierać elementy synchronizacji ruchu.

 

KOSTIUM:

Dominuje artystyczna dowolność (czapki, rękawiczki, szarfy, upiększenia ubiorów, itp.). Strój, make-up i fryzura powinny być odpowiednio dobrane do typu występu i osobowości (dowolność wyboru).

Kostium powinien być wygodny, elastyczny. Ze względów estetycznych obowiązują spodenki z krótką nogawką (typu szorty/bokserki). Pośladki muszą być w pełni zakryte. Niedopuszczalny jest kostium typu bielizna. Kostium powinien być odpowiednio uszyty i dostosowany do elementów akrobatycznych (np. stanie na rękach). Kostium powinien być na tyle wygodny aby nie ograniczał ruchów zawodnika. Zabezpieczenia typu nakolanniki, opaski uciskowe na stawy skokowe oraz zabezpieczenia higieniczne powinny być obowiązkowo skontrolowane przed wyjściem na scenę.

Rekwizyty prosimy zgłaszać drogą elektroniczną oraz podczas weryfikacji w dniu zawodów bezpośrednio do biura zawodów.  Wszelkie rekwizyty są dozwolone po uprzedniej akceptacji przez komisję sędziowską w kwestii bezpieczeństwa. Wszelkie pozostałości na scenie po kostiumie i rekwizytach należy posprzątać bezpośrednio po własnym występie.

 

ELEMENTY:

80% - układu powinny stanowić elementy Fitness:

·         20% - skoki

·         20% - elementy siłowe

·         20% - akrobatyka (np. przejście gięciem)

·         10% - akrobatyka powietrzna (salta, machowe itp.)

Elementy powinny być różnorodne, ponieważ wielokrotność czy powtórzenie tego samego elementu nie jest wyżej punktowane.

20% - elementy taneczne (oceniana jest czystość wykonania, każdy styl tańca jest akceptowany np. balet klasyczny, jazz, disco, aerobic, hip-hop, itd.)

 

 

KRTYTERIA OCENY:

Ocena: Artystyczna, Techniczna, Trudności.

 

Elementy siłowe dzielimy na dynamiczne i statyczne, przy czym elementy statyczne oraz równoważne powinny być wytrzymywane m.in.  2 sekundy.

Elementy skoczne – oceniania jest wysokość, technika wykonania i amplituda. Oceniana jest również koordynacja ruchowa, twórczość, wyraz sceniczny, taniec. Spójność choreografii oraz wykonywanych elementów w rytm muzyki wpływa na ocenę artystyczną. Łączenie elementów siłowych i równoważnych bezpośrednio po sobie jest dodatkowo punktowana. Powielanie tych samych elementów nie wpływa na ocenę. Przy Duetach oraz Formacjach istotna jest synchronizacja ruchowa.

Oceniane punktem karnym będą: każde wyjście poza przestrzeń sceniczną, „odpadnięcie” kostiumu na scenie, prywatne poprawianie kostiumu czy fryzury podczas układu.

 

Dyskwalifikacja:

Zawodnik biorący udział w zawodach powinien ukończyć swój program dowolny. Dyskwalifikacja następuje w przypadku gdy zawodnik zejdzie ze sceny bez wyraźnego powodu podczas trwania swojego układu oraz w przypadku zagrożenia życia wynikającego np. w przypadku użycia  niedozwolonego rekwizytu czy kostiumu.

Wszelkie inne przyczyny uniemożliwiające wykonanie układu uzgadniane jest z Sędzią Głównym zawodów (np. przerwana muzyka z powodu problemów technicznych lub śliskie podłoże).

 

©2016. Akademia Fitness Sportowego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ostatnia modyfikacja: 24.02.2020.

 

Aleksandra Kobielak

 

► ► ► REGULAMIN INNE FORMY TAŃCA:

OPIS ZAWODÓW - JAK WYŻEJ

INNE FORMY TAŃCA

Dopuszczalne wszystkie formy tańca

 

Układ powinien być zbudowany:

ELEMENTY:

70% - układu powinien stanowić taniec

30% - wszelkie dodatkowe elementy show:  (max.10% dopuszczalne elementy akrobatyczne) dowolność budowania choreografii)

 

KOSTIUM, CHOREOGRAFIA, MUZYKA - dowolne

 

KRYTERIA OCENY:

Ocena: Artystyczna, Techniczna, Trudności.

Sędziowie zwracają szczególną uwagę zwracają na choreografię, technikę tańca, pomysłowość, estetyka, dobór kostiumów i muzyki oraz  oraz ogólny wyraz sceniczny.

KATEGORIA INNE FORMY TAŃCA

- SOLO

1.Kategorie wiekowe (chłopcy i dziewczynki)
 

-DUETY

1.Kategorie wiekowe (chłopcy i dziewczynki)


-FORMACJE

1.Kategorie wiekowe (chłopcy i dziewczynki)

1.1 Zawodnicy są kwalifikowani tylko wg roku urodzenia (dzień i miesiąc nie ma znaczenia)

1.2. W Duetach i Formacjach kwalifikacja do kategorii wiekowej to średnia wieku zawodników na podstawie rocznika

1.3 Wiek powinien być potwierdzony legitymacją szkolną lub innym dowodem tożsamości
1.4 Kategorie podlegają zmianom zatwierdzonym przez  sędziego głównego zawodów i mogą być modyfikowane w zależności od ilości zgłoszonych zawodników

1.5 Ostateczne kategorie zostają przedstawione oddzielnie przed każdymi zawodami

1.6 Każdy zawodnik powinien okazać podczas weryfikacji zaświadczenie lekarskie oraz oświadczenie o zdolności do startu w zawodach wypełnione przez zawodnika lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletniego uczestnika (zaświadczenie do pobrania ze strony internetowej organizatora każdorazowo przez każdymi zawodami)

1.7. Każdy zawodnik powinien przesłać drogą elektroniczną muzykę do układu w formacie mp3 w terminie oraz na adres wyznaczony przez organizatora każdorazowo przed każdymi zawodami. Muzyka powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem zawodnika.

1.8 Podczas zawodów za kulisami mogą przebywać tylko trenerzy zawodników i wyznaczeni opiekunowie.

1.9 Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń, po przekroczeniu limitu obligującego do przeprowadzenia Turnieju w ciągu jednego dnia.

©2017. Akademia Fitness Sportowego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 


Serdecznie zapraszam!

Aleksandra Kobielak

LICENCJA (KSIĄŻECZKA) POLSKIEJ FEDERACJI FITNESS SPORTOWEGO

Od 2022 roku Polska Federacja Fitness Sportowego wprowadza na stałe licencje zawodników.

Osoby nie posiadające licencji mogą startować również w zawodach (obowiązuje cennik dla osób bez licencji)

Licencje są wydawane w formie książeczki zawodnika, gdzie jest opisane: imię i nazwisko zawodnika, pełna data urodzenia, miejscowość, data debiutu, numer licencji, zdjęcie zawodnika. Podczas każdych zawodów trenerzy przy weryfikacji zostawiają licencję w sekretariacie (gdzie przybijane są pieczątki/wklejki potwierdzające udział w zawodach)

Licencja to koszt 50zł/rocznie. 

Opłaty przekazywane są na realizację celi statutowych Polskiej Federacji Fitness Sportowego w tym organizacji zawodów czy opłatę kosztów prowadzenia księgowości.

korzyści dla zawodnika:

- zniżka 50% na wpisowe na zawody

- bezpłatne wystawienia zaświadczenia o osiągnięciach sportowych (po wcześniejszym wysłaniu e-maila z prośba na fitnesspolandteam@gmail.com)

- podczas weryfikacji w dniu zawodów potwierdzeniem daty urodzenia jest licencja zawodnika (bez skanów i zdjęć legitymacji szkolnych)

jak dobyć licencję:

1. Trener lub opiekun zgłaszający Klub/zawodnika wysyła formularz z zawodnikami opisując: imię i nazwisko, pełną datę urodzenia, miejscowość, nazwę klubu, datę debiutu zawodnika w Fitness Sportowym na adres e-mail fitnesspolandteam@gmail.com

Formularz do pobrania ze strony: ► TUTAJ ◄ www.akademiafitness.eu/formularze

2. do zgłoszenia należy załączyć zdjęcie/skan potwierdzające datę urodzenia zawodnika (legitymacja szkolna, dowód, paszport, inne)

3. należy uiścić opłatę 50zł/os na numer konta Polskiej Federacji Fitness Sportowego (uwaga! inne konto niż Akademii Fitness!), w tytule podać nazwę klubu (jeżeli opłata jest za całość) lub imię i nazwisko zawodnika.

dane do przelewu:

Polska Federacja Fitness Sportowego 

Bank Pekao 62 1240 1271 1111 0011 0481 4283

po zgłoszeniu Sekretariat nadaje numer licencji zawodnika, licencja jest do odbioru w dniu zawodów.

OCENA PANELU SĘDZIOWSKIEGO- JAK PRZYZNAWANE SĄ PUNKTY

Poniżej znajduje się przykładowa tabela zliczania not sędziowskich. Sędziowie skrupulatnie oceniają wg przepisów i oceniają zawodników miejscami na podium. W Tabeli sędziowskiej znajdują się 3 rubryki: TECHNIKA (czystość wykonania),  POZIOM TRUDNOŚCI, CHARYZMA (osobowość, rytmika, choreografia)

►Sędziowie oceniają zawodników miejscami (1 miejsce = 1 punkt, 2 miejsce=2 punkty, itd.)

►Analogicznie im mniej punktów tym wyższe miejsce

► 1,2,3 miejsce na podium nie może być ex aequo. Sędziowie zawsze wybierają trójkę finalistów. Miejsca od 4 i dalej mogą się powtarzać

► Sekretariat zliczający punkty wpisuje oceny wszystkich sędziów i skreśla dwie skrajne noty (notę najlepszą i notę najgorszą danego zawodnika), które nie są brane pod uwagę w ocenie końcowej (w ten sposób wyklucza się faworyzowanie zawodników i sztuczne zawyżanie lub obniżanie miejsc)

w przypadku gdy w panelu zasiada 5 sędziów i skreślane są dwie skrajne noty, do punktacji brane są pod uwagę 3 noty. Najlepsza ocena jaką może uzyskać zawodnik  w tym przypadku to 3 punkty (po 1 punkcie (1 miejsce) od każdego sędziego)

PRZYKŁADOWA TABELA ZLICZANIA PUNKTÓW

wzór liczenia punktów - tabela zliczania.png
bottom of page