Regulamin i przepisy na zawodach

► ► ► REGULAMIN FITNESS FIT-KIDS & FITNESS AEROBIC

REGULAMIN AKADEMII FITNESS SPORTOWEGO

Autor: ALEKSANDRA KOBIELAK

 

► ► ► FIT-KIDS & FITNESS AEROBIC

 

Runda I (ocena 100%)

 

KATEGORIA FIT-KID

1.Kategorie wiekowe (chłopcy i dziewczynki)
- do 6 roku życia

- do 8 roku życia
- do 10 roku życia
- do 12 roku życia
- do 14 roku życia

KATEGORIA  FITNESS AEROBIC

1.Kategorie wiekowe (kobiety i mężczyźni)
- do 16 roku życia
- do 18 roku życia
- powyżej 18 roku życia


-DUETY

1.Kategorie wiekowe (chłopcy i dziewczynki)

- TRIO (3 osoby)

1.Kategorie wiekowe (chłopcy i dziewczynki)

- FORMACJA (+4 osoby)

1.Kategorie wiekowe (chłopcy i dziewczynki)

 

1.1 Zawodnicy są kwalifikowani tylko wg roku urodzenia (dzień i miesiąc nie ma znaczenia)

1.2. W Duetach i Formacjach kwalifikacja do kategorii wiekowej to średnia wieku zawodników na podstawie rocznika

1.3 Wiek powinien być potwierdzony legitymacją szkolną lub innym dowodem tożsamości
1.4 Kategorie podlegają zmianom zatwierdzonym przez  sędziego głównego zawodów i mogą być modyfikowane w zależności od ilości zgłoszonych zawodników

1.5 Ostateczne kategorie zostają przedstawione oddzielnie przed każdymi zawodami

1.6 Każdy zawodnik powinien okazać podczas weryfikacji zaświadczenie lekarskie oraz oświadczenie o zdolności do startu w zawodach wypełnione przez zawodnika lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletniego uczestnika (zaświadczenie do pobrania ze strony internetowej organizatora każdorazowo przez każdymi zawodami)

1.7. Każdy zawodnik powinien przesłać drogą elektroniczną muzykę do układu w formacie mp3 w terminie oraz na adres wyznaczony przez organizatora każdorazowo przed każdymi zawodami. Muzyka powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem zawodnika.

1.8 Podczas zawodów za kulisami mogą przebywać tylko trenerzy zawodników i wyznaczeni opiekunowie.

 

 

MUZYKA I CHOREOGRAFIA:

Zawodnicy w kategorii FIT-KID i FITNESS AEROBIC prezentują na scenie dowolny układ dowolny do 90 sekundowej muzyki (+/- 5 sek). Duety oraz Formacje od 90 do 120 sekundowej muzyki. Dominuje artystyczna dowolność choreografii i muzyki. Wielkość maty gimnastycznej podczas zawodów min. 8x10m / max 10x10m. Przestrzeń do układu powinna być zaaranżowana w całości (przód-tył, przekątne, zawodnik powinien znaleźć się w każdym rogu, ważna jest ekspozycja w kierunku sędziów). 80% układu powinny stanowić elementy Fitness, 20% elementy taneczne. Prezentacja zawodnika czyli wejście i zejście ze sceny ma również wpływ na ocenę artystyczną. Przy Duetach i Formacjach fragmenty choreografii powinny zawierać elementy synchronizacji ruchu.

 

KOSTIUM:

Dominuje artystyczna dowolność (czapki, rękawiczki, szarfy, upiększenia ubiorów, itp.). Strój, make-up i fryzura powinny być odpowiednio dobrane do typu występu i osobowości (dowolność wyboru).

Kostium powinien być wygodny, elastyczny. Ze względów estetycznych obowiązują spodenki z krótką nogawką (typu szorty/bokserki). Pośladki muszą być w pełni zakryte. Niedopuszczalny jest kostium typu bielizna. Kostium powinien być odpowiednio uszyty i dostosowany do elementów akrobatycznych (np. stanie na rękach). Kostium powinien być na tyle wygodny aby nie ograniczał ruchów zawodnika. Zabezpieczenia typu nakolanniki, opaski uciskowe na stawy skokowe oraz zabezpieczenia higieniczne powinny być obowiązkowo skontrolowane przed wyjściem na scenę.

Rekwizyty prosimy zgłaszać drogą elektroniczną oraz podczas weryfikacji w dniu zawodów bezpośrednio do biura zawodów.  Wszelkie rekwizyty są dozwolone po uprzedniej akceptacji przez komisję sędziowską w kwestii bezpieczeństwa. Wszelkie pozostałości na scenie po kostiumie i rekwizytach należy posprzątać bezpośrednio po własnym występie.

 

ELEMENTY:

80% - układu powinny stanowić elementy Fitness:

·         20% - skoki

·         20% - elementy siłowe

·         20% - akrobatyka (np. przejście gięciem)

·         10% - akrobatyka powietrzna (salta, machowe itp.)

Elementy powinny być różnorodne, ponieważ wielokrotność czy powtórzenie tego samego elementu nie jest wyżej punktowane.

20% - elementy taneczne (oceniana jest czystość wykonania, każdy styl tańca jest akceptowany np. balet klasyczny, jazz, disco, aerobic, hip-hop, itd.)

 

 

KRTYTERIA OCENY:

Ocena: Artystyczna, Techniczna, Trudności.

 

Elementy siłowe dzielimy na dynamiczne i statyczne, przy czym elementy statyczne oraz równoważne powinny być wytrzymywane m.in.  2 sekundy.

Elementy skoczne – oceniania jest wysokość, technika wykonania i amplituda. Oceniana jest również koordynacja ruchowa, twórczość, wyraz sceniczny, taniec. Spójność choreografii oraz wykonywanych elementów w rytm muzyki wpływa na ocenę artystyczną. Łączenie elementów siłowych i równoważnych bezpośrednio po sobie jest dodatkowo punktowana. Powielanie tych samych elementów nie wpływa na ocenę. Przy Duetach oraz Formacjach istotna jest synchronizacja ruchowa.

Oceniane punktem karnym będą: każde wyjście poza przestrzeń sceniczną, „odpadnięcie” kostiumu na scenie, prywatne poprawianie kostiumu czy fryzury podczas układu.

 

Dyskwalifikacja:

Zawodnik biorący udział w zawodach powinien ukończyć swój program dowolny. Dyskwalifikacja następuje w przypadku gdy zawodnik zejdzie ze sceny bez wyraźnego powodu podczas trwania swojego układu oraz w przypadku zagrożenia życia wynikającego np. w przypadku użycia  niedozwolonego rekwizytu czy kostiumu.

Wszelkie inne przyczyny uniemożliwiające wykonanie układu uzgadniane jest z Sędzią Głównym zawodów (np. przerwana muzyka z powodu problemów technicznych lub śliskie podłoże).

 

©2016. Akademia Fitness Sportowego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ostatnia modyfikacja: 11.01.2018r.

 

Aleksandra Kobielak

 

 

 

► ► ► REGULAMIN INNE FORMY TAŃCA:

OPIS ZAWODÓW - JAK WYŻEJ

INNE FORMY TAŃCA

Dopuszczalne wszystkie formy tańca

 

Układ powinien być zbudowany:

ELEMENTY:

70% - układu powinien stanowić taniec

30% - wszelkie dodatkowe elementy show:  (max.10% dopuszczalne elementy akrobatyczne) dowolność budowania choreografii)

 

KOSTIUM, CHOREOGRAFIA, MUZYKA - dowolne

 

KRYTERIA OCENY:

Ocena: Artystyczna, Techniczna, Trudności.

Sędziowie zwracają szczególną uwagę zwracają na choreografię, technikę tańca, pomysłowość, estetyka, dobór kostiumów i muzyki oraz  oraz ogólny wyraz sceniczny.

KATEGORIA INNE FORMY TAŃCA

- SOLO

1.Kategorie wiekowe (chłopcy i dziewczynki)
 

-DUETY

1.Kategorie wiekowe (chłopcy i dziewczynki)


-FORMACJE

1.Kategorie wiekowe (chłopcy i dziewczynki)

1.1 Zawodnicy są kwalifikowani tylko wg roku urodzenia (dzień i miesiąc nie ma znaczenia)

1.2. W Duetach i Formacjach kwalifikacja do kategorii wiekowej to średnia wieku zawodników na podstawie rocznika

1.3 Wiek powinien być potwierdzony legitymacją szkolną lub innym dowodem tożsamości
1.4 Kategorie podlegają zmianom zatwierdzonym przez  sędziego głównego zawodów i mogą być modyfikowane w zależności od ilości zgłoszonych zawodników

1.5 Ostateczne kategorie zostają przedstawione oddzielnie przed każdymi zawodami

1.6 Każdy zawodnik powinien okazać podczas weryfikacji zaświadczenie lekarskie oraz oświadczenie o zdolności do startu w zawodach wypełnione przez zawodnika lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletniego uczestnika (zaświadczenie do pobrania ze strony internetowej organizatora każdorazowo przez każdymi zawodami)

1.7. Każdy zawodnik powinien przesłać drogą elektroniczną muzykę do układu w formacie mp3 w terminie oraz na adres wyznaczony przez organizatora każdorazowo przed każdymi zawodami. Muzyka powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem zawodnika.

1.8 Podczas zawodów za kulisami mogą przebywać tylko trenerzy zawodników i wyznaczeni opiekunowie.

1.9 Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń, po przekroczeniu limitu obligującego do przeprowadzenia Turnieju w ciągu jednego dnia.

©2017. Akademia Fitness Sportowego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 


Serdecznie zapraszam!

Aleksandra Kobielak