REGULAMIN AKADEMII FITNESS SPORTOWEGO

Do pobrania:

REGULAMIN  OGÓLNY

 

OGÓLNY REGULAMIN KLUBOWY Akademii Fitness Sportowego "AFS" z dnia 27.08.2017r.

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1. Akademia Fitness Sportowego jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną i działa na podstawie ,,Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej” oraz ,, Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach” pod numerem KRS: 0000285687, a także w oparciu o własny Statut.

 

2. Podstawą otrzymania członkostwa w AFS jest zapoznanie się i akceptowanie:

           ►Regulaminu Klubowego

           ►Przestrzeganie umowy o prawach autorskich

           ►Wypełnienie deklaracji on-line

W przypadku gdy uczestnikiem zajęć jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej opiekunów prawnych. Dane zawarte w Deklaracji użyte będą wyłącznie przez Akademię Fitness w celach związanych jedynie z działalnością AFS w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

3. Warunkiem dopuszczenia do cyklu treningowego jest przedłożenie w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia uczestnika, zaświadczenia lekarskiego o prawidłowym stanie zdrowia, wskazującym na możliwość uprawiania gimnastyki.

 

4. Akademia Fitness ustala grafiki treningów i zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany godzin i miejsca  treningów dla wybranych grup. Dni kalendarzowo wolne od pracy nie będą odrabiane

 

OPŁATY

5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest comiesięczna opłata, która powinna być dokonana z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe wg aktualnego cennika podanego na stronie www.akademiafitness.eu. W przypadku rodzeństw każdemu kolejnemu dziecku przysługuje zniżka 50%.

Bank Pekao 51 1240 1271 1111 0010 2803 0057

Nazwa: Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego

 

6. W pierwszym miesiącu wymagane uiszczenie wpisowego w wysokości 40zł. Pierwsze zajęcia pokazowe są bezpłatne.

 

7. Każdy członek AFS ma obowiązek regularnego uczęszczania na zajęcia  treningowe. Nieobecność  dziecka na zajęciach nie zwalnia z opłaty miesięcznej (gwarancją pozostania na liście uczestników AFS jest comiesięczna opłata)

 

8. W przypadku gdy uczestnik opuści powyżej 50% zajęć w miesiącu i jest to udokumentowane wypadkiem losowym lub zwolnieniem lekarskim, może ubiegać się o zmniejszenie kosztów za zajęcia w skali miesiąca po uprzednim poinformowaniu drogą elektroniczną na adres biuroafs@gmail.com

 

9. Akademia Fitness posiada miesięczny okres wypowiedzenia od dnia przesłania informacji od osoby rezygnującej na adres biuroafs@gmail.com.

 

 

ZAJĘCIA I BEZPIECZEŃSTWO

10. AFS  zapewnia trenerów wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach sportu. Program nauczania oraz zakres elementów opracowany jest przez  Aleksandrę Kobielak na podstawie przepisów międzynarodowej Federacji World Fitness Federation.

 

11. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się poleceń osoby prowadzącej zajęcia. Podczas zajęć AFS wymagana jest punktualność oraz kultura osobista.

 

12. Strój sportowy obowiązujący podczas zajęć: przylegająca koszulka i spodnie (np. legginsy), Dzieci trenują w skarpetkach lub na boso i powinny mieć ze sobą wodę do picia.

 

13. Rodzice mają prawo wstępu na salę treningową podczas zajęć tylko za uprzednim pozwoleniem Trenera.

 

14. Akademia Fitness nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik zajęć może ubezpieczyć się we własnym zakresie.

 

15. Akademia Fitness nie ponosi odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich z zajęć AFS do domu i odwrotnie

 

16. Akademia Fitness nie ponosi odpowiedzialności za uczestników przebywających w obiekcie, w którym prowadzone są zajęcia AFS, poza wyznaczonymi godzinami zajęć grupy do której uczęszcza.

 

17. Akademia Fitness nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zajęć pozostawionych w szatni lub na terenie obiektu gdzie prowadzone są zajęcia AFS.

 

18. Korzystanie z aparatów kamer i telefonów komórkowych podczas zajęć bez zgody trenera jest zabronione

 

19. Akademia Fitness zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych oraz zdjęć wykonanych podczas zajęć, pokazów, zawodów itp. Do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik wyraża zgodę.

 

INNE POSTANOWIENIA:

20. Każdy członek AFS ma również możliwość zdobycia Licencji Zawodnika World Fitness Federation, która uprawnia do startu w zawodach  sportowych.

 

21. Warunki otrzymania w/w licencji oraz startu w zawodach:

  • udział w zawodach, podczas których uczestnicy wykonują układ taneczny do muzyki trwającej

90 sekund z  obowiązującymi elementami fitness  

  • pozytywna weryfikacja dokonana przez trener Aleksandrę Kobielak, na podstawie

prezentowanych umiejętności

       uregulowanie zobowiązań finansowych względem AFS

 

22. Udział członków AFS we wszelkich pokazach publicznych i imprezach okolicznościowych odbywających się poza organizacją AFS mogą mieć miejsce za uprzednią zgodą Prezesa Aleksandry Kobielak. Zawodnik ma wówczas obowiązek reprezentowania barw AFS.

 

23. Złamanie zasad regulaminu AFS grozi zawieszeniem członka (zawodnika) w prawach i obowiązkach.

 

24. Wszelkie decyzje dotyczące spraw sportowych podejmuje Prezes AFS Aleksandra  Kobielak.

 

25. Dane kontaktowe AFS: 

        www.akademiafitness.eu

       e-mail: biuroafs@gmail.com

       tel. 500 363 355, 531 888 905

       Zarząd:

       Aleksandra Kobielak–Prezes AFS,

       Maria Kobielak-Vice Prezes AFS,  

       Magdalena Barszczak-Sekretarz AFS

UMOWA O PRAWA AUTORSKIE

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Każdy członek reprezentujący AKADEMIĘ FITNESS SPORTOWEGO Aleksandry Kobielak oraz zawodnik posiadający licencję World Fitness Federation zobowiązany jest do przestrzegania Umowy o Prawach Autorskich.

Prawa autorskie obowiązują w zakresie prezentowania i rozpowszechniania:
Układów tanecznych, choreografii, elementów w połączeniu z muzyką, odzieży kadrowej, kostiumów scenicznych, wizerunku scenicznego (m.in. makijaż, fryzura) programu nauczania i innych przejawów działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalonych w jakiejkolwiek postaci, będących wynikiem współpracy z Akademią Fitness Sportowego Aleksandry Kobielak (ustawa o prawie autorskim rozdz.8 art.78)

Uprawnienia do korzystania z wyżej wymienionych elementów wygasają z dniem zawieszenia w prawach i obowiązkach uczestnika lub  wykreślenia z listy uczestników Stowarzyszenia Akademii Fitness Sportowego (KRS 0000285687).

Jakiekolwiek odstępstwa od tego traktowane są, jako łamanie autorskich praw osobistych (rozdz. 1, art.16) z pełnymi tego konsekwencjami prawnymi zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 i podlegają odpowiedzialności karnej (rozdz.14 art. 115)

 

W razie pytań prosimy o zapoznanie się z działem „Najczęściej zadawane pytania” na naszej stronie www.akademiafitness.eu

 

 

Kontakt:

Magdalena Barszczak

Sekretarz AFS

tel: 500 363 355

biuroafs@gmail.com

 

Dane:

Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego 

ul. Wilanowska 7/23

80-809 Gdańsk

Nr konta: 51 1240 1271 1111 0010 2803 0057

KRS 0000285687

NIP 5833016513