top of page

REGULAMIN AKADEMII FITNESS SPORTOWEGO

Do pobrania - treść poniżej

REGULAMIN  OGÓLNY

 

OGÓLNY REGULAMIN KLUBOWY Akademii Fitness Sportowego "AFS"

aktualizacja z dnia 05.09.2022r.

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 1. Akademia Fitness Sportowego jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną i działa na podstawie ,,Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej” oraz ,, Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach” pod numerem KRS: 0000285687, a także w oparciu o własny Statut.

 

2.Podstawą otrzymania członkostwa w AFS jest zapoznanie się i akceptowanie:

           ►Regulaminu Klubowego Ogólnego AFS

           ►Regulaminu Klubowego dot. COVID19

           ►Przestrzeganie umowy o prawach autorskich

           ►Przetwarzania danych przez Akademię Fitness tzw. „RODO”

           ►Wypełnienie deklaracji on-line i zapisu do systemu internetowego sportbm.com

W przypadku gdy uczestnikiem zajęć jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej opiekunów prawnych. Dane zawarte w Deklaracji użyte będą wyłącznie przez Akademię Fitness w celach związanych jedynie z działalnością AFS w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

3. Warunkiem dopuszczenia do cyklu treningowego jest przedłożenie w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia uczestnika, zaświadczenia lekarskiego o prawidłowym stanie zdrowia, wskazującym na możliwość uprawiania gimnastyki.

 

4. Akademia Fitness ustala grafiki treningów i zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany godzin i miejsca  treningów dla wybranych grup. Dni kalendarzowo wolne od pracy nie będą odrabiane

 

OPŁATY

5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest comiesięczna opłata, wg aktualnego cennika podanego w regulaminie na stronie www.akademiafitness.eu/regulamin.

Od 31.08.2021 obowiązuje opłata przez system internetowy SPORTBM dla wszystkich zalogowanych klubowiczów

 

OPŁATY MIESIĘCZNE:

 1. 360zł – zajęcia 2x w tygodniu po 90 min = FIT GIRLS Gdańsk (dziewczynki)

 2. 360zł – zajęcia 3x w tygodniu = GOLDEN GIRLS (zawodniczki–w gratisie trzeci trening)

 3. 250zł -  zajęcia 2x w tygodniu po 60 min = FITNESS KIDS Gdańsk (dzieci 5-8 lat) 

 4. 190zł – zajęcia 1x w tygodniu po 90 min (do wyboru: wtorki, czwartki, soboty)

 5. 130zł -  zajęcia 1x w tygodniu po 60 min

 6. 160zł - zajęcia 1x sobota po 90 min (soboty, zniżka tylko dla osób, uczęszczających na zajęcia wtorki i  czwartki)

OPŁATY JEDNORAZOWE:

 1. 50zł – opłata za wpisowe (dla nowych członków. Opłata w pierwszym miesiącu)

 2. 300zł – choreografia indywidualna dla klubowiczów AFS + projekt kostiumu (choreografia na cały sezon startowy)

 3. 300zł – choreografia grupowa (Duety 150zł/os; Trio 100zł/os; Grupa 4os 75zł/os; grupa 5os 60zł/os; itd.)

 4. 140zł – lekcja indywidualna 1h (1 osoba na zajęciach)

 5. 80zł – lekcja indywidualna 1h (max 2-3 osoby na zajęciach, 80zł/os)

 6. 350zł – pakiet 3 lekcji indywidualnych 1h (1 osoba na zajęciach)

 7. 600zł – choreografia indywidualna (dla osób spoza klubu AFS)

 8. 600zł – projekt kostiumu scenicznego wraz z przesłaniem linków do materiałów - dla osób spoza klubu AFS

 9. 1000zł – pakiet choreografia indywidualna + projekt kostiumu scenicznego wraz z przesłaniem linków do materiałów – dla osób spoza klubu AFS

 10. 200zł – lekcja indywidualna 1h (dla osób spoza klubu AFS)

 11. 140zł – lekcja indywidualna 1h (2-3 os na zajęciach, 140zł/os) dla osób spoza klubu AFS

 

6. W przypadku nieterminowej płatności za zajęcia cykliczne (po 12 dniu każdego miesiąca) naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 40zł za każdy miesiąc. (Istnieje możliwość wyznaczenia indywidualnego terminu płatności za każdy miesiąc na prośbę Uczestnika po uprzednim wysłaniu informacji na adres biuroafs@gmail.com)

 

7. Pierwsze zajęcia pokazowe są bezpłatne (nie dotyczy osób kontynuujących zajęcia z poprzedniego sezonu)

 

8. W pierwszym miesiącu wymagane uiszczenie wpisowego w wysokości 50zł (koszulka klubowa z imieniem - nie dotyczy osób kontynuujących zajęcia z poprzedniego sezonu)

 

9. Dla nowych Członków w pierwszym miesiącu opłata za zajęcia naliczana jest indywidualnie (w zależności od daty uczestnictwa w pierwszych zajęciach. Nabór na zajęcia trwa cały rok)

 

10. W przypadku rodzeństw każdemu kolejnemu dziecku przysługuje zniżka 50%.

 

11. Każdy członek AFS ma obowiązek regularnego uczęszczania na zajęcia  treningowe. Nieobecność  dziecka na zajęciach nie zwalnia z opłaty miesięcznej (gwarancją pozostania na liście uczestników AFS jest comiesięczna opłata)

 

12. Opata miesięczna za zajęcia jest stała i nie ulega zmianie. W harmonogramie rocznym zostały ujęte dni wolne od zajęć szkolnych. W święta i ferie cena pozostaje bez zmian. W jeden tydzień Ferii zawsze prowadzimy zajęcia.

 

13. W przypadku gdy uczestnik opuści powyżej 50% zajęć w miesiącu i jest to udokumentowane wypadkiem losowym lub zwolnieniem lekarskim, może ubiegać się o zmniejszenie kosztów za zajęcia w skali miesiąca po uprzednim poinformowaniu drogą elektroniczną na adres biuroafs@gmail.com (przesłanie dokumentu potwierdzającego np. zwolnienie lekarskie)

 

14. Akademia Fitness posiada miesięczny okres wypowiedzenia, liczony od pierwszego dnia następnego miesiąca, po dokonaniu zgłoszenia o rezygnacji, które należy przesłać  na adres biuroafs@gmail.com. Okres wypowiedzenia obejmuje 100% ceny za zajęcia.  (przykład rezygnacja z dnia 15 września, opłata za cały październik wraz  z możliwością uczestnictwa do ostatniego dnia tj. 31.10.) Zaprzestanie uczęszczania na zajęcia bez wcześniejszej informacji nie zwalnia z comiesięcznej opłaty. Brak opłaty powyżej jednego miesiąca jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy członków Klubu. Ponowne wpisanie do Klubu wiąże się z poniesieniem dodatkowej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł.

15. Sezon treningowy rozpoczyna się w połowie sierpnia obowiązkowym obozem sportowym dla zawodniczek fitness sportowego (zawodniczka – osoba, która ma ułożoną choreografię i startuję w zawodach fitness sportowego)

 

ZAJĘCIA I BEZPIECZEŃSTWO

15. AFS  zapewnia trenerów wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach sportu. Program nauczania oraz zakres elementów opracowany jest przez  Aleksandrę Kobielak.

 

16. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się poleceń osoby prowadzącej zajęcia. Podczas zajęć AFS wymagana jest punktualność oraz kultura osobista.

 

17. Strój sportowy obowiązujący podczas zajęć: przylegająca koszulka i spodnie (np. legginsy lub spodenki zakrywające pośladki), Dzieci trenują w skarpetkach lub na boso i powinny mieć ze sobą wodę do picia oraz obowiązkowo związane włosy.

 

18. Rodzice mają prawo wstępu na salę treningową podczas zajęć tylko za uprzednim pozwoleniem Trenera.

 

19. Akademia Fitness nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik zajęć może ubezpieczyć się we własnym zakresie.

 

20. Akademia Fitness nie ponosi odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich z zajęć AFS do domu i odwrotnie

21. Akademia Fitness nie ponosi odpowiedzialności za uczestników przebywających w obiekcie, w którym prowadzone są zajęcia AFS, poza wyznaczonymi godzinami zajęć grupy do której uczęszcza.

 

22. Akademia Fitness nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zajęć pozostawionych w szatni lub na terenie obiektu gdzie prowadzone są zajęcia AFS.

 

23. Korzystanie z aparatów kamer i telefonów komórkowych podczas zajęć bez zgody trenera jest zabronione

 

24. Akademia Fitness zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych oraz zdjęć wykonanych podczas zajęć, pokazów, zawodów itp. Do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik wyraża zgodę.

 

INNE POSTANOWIENIA:

25. Każdy członek AFS ma również możliwość zdobycia Licencji Zawodnika Polskiej Federacji Fitness Sportowego, która uprawnia do startu w zawodach  sportowych.

 

26. Warunki otrzymania w/w licencji oraz startu w zawodach:

a) udział w zawodach, podczas których uczestnicy wykonują układ taneczny do muzyki trwającej      

90 sekund z  obowiązującymi elementami fitness  

b) pozytywna weryfikacja dokonana przez trener Aleksandrę Kobielak, na podstawie

prezentowanych umiejętności

c) uregulowanie zobowiązań finansowych względem AFS

 

27. Udział członków AFS we wszelkich pokazach publicznych i imprezach okolicznościowych odbywających się poza organizacją AFS mogą mieć miejsce za uprzednią zgodą Prezesa Aleksandry Kobielak. Zawodnik ma wówczas obowiązek reprezentowania barw AFS.

 

28. Złamanie zasad regulaminu AFS grozi zawieszeniem członka (zawodnika) w prawach i obowiązkach.

 

29. Wszelkie decyzje dotyczące spraw sportowych podejmuje Prezes AFS Aleksandra  Kobielak.

 

 

ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ I AKCEPTUJE WARUNKI REGULAMINU AKADEMII FITNESS SPORTOWEGO

 

____________________________________________________________________________________________________________________
 

REGULAMIN DOT. COVID 19

 

1. Każda grupa przybywa punktualnie o wyznaczonej godzinie i opuszcza obiekt po zakończeniu zajęć (nie ma możliwości, żeby uczestnicy zajęć czekali na rodziców lub opiekunów w obiekcie).

2. Rodzice lub opiekunowie uczestników zajęć są zobowiązani do odbierania dzieci przed wejściem do obiektu. Pobyt innych osób, w tym rodziców lub opiekunów w obiekcie jest zabroniony. Uczestnicy zajęć są pod opieką trenera.

 

3. Przed wejściem na salę, uczestnicy  dezynfekują ręce. Zabieg ten powtarzamy po wyjściu z obiektu. Dozownik do dezynfekcji zapewnia administrator obiektu lub organizator zajęć.

 

4. Uczestnicy podczas zajęć otrzymują miejsce pracy, wyznaczone przez trenera, muszą respektować i przestrzegać zasad (zachowanie bezpiecznej odległości od siebie).

 

5. W czasie odbywających się zajęć prowadzący jak i uczestnicy nie mają obowiązku zakrywania twarzy.

 

6. Zaleca się zachowanie dystansu między trenerem i uczestnikami zajęć. Konieczna jest rezygnacja z uprzejmości polegającej na  przytulaniu, podaniu sobie ręki i innych

 

7. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ I AKCEPTUJE WARUNKI REGULAMINU DOT. COVID 19 AKADEMII FITNESS SPORTOWEGO

____________________________________________________________________________________________________________________


UMOWA O PRAWA AUTORSKIEZgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Każdy członek reprezentujący AKADEMIĘ FITNESS SPORTOWEGO Aleksandry Kobielak oraz zawodnik posiadający licencję zawodnika zobowiązany jest do przestrzegania Umowy o Prawach Autorskich.


Prawa autorskie obowiązują w zakresie prezentowania i rozpowszechniania:
Układów tanecznych, choreografii, elementów w połączeniu z muzyką, odzieży kadrowej, kostiumów scenicznych, wizerunku scenicznego (m.in. makijaż, fryzura) programu nauczania i innych przejawów działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalonych w jakiejkolwiek postaci, będących wynikiem współpracy z Akademią Fitness Sportowego Aleksandry Kobielak (ustawa o prawie autorskim rozdz.8 art.78)


Uprawnienia do korzystania z wyżej wymienionych elementów wygasają z dniem zawieszenia w prawach i obowiązkach uczestnika lub wykreślenia z listy uczestników Stowarzyszenia Akademii Fitness Sportowego (KRS 0000285687).


Jakiekolwiek odstępstwa od tego traktowane są, jako łamanie autorskich praw osobistych (rozdz. 1, art.16) z pełnymi tego konsekwencjami prawnymi zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 i podlegają odpowiedzialności karnej (rozdz.14 art. 115)

ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ I AKCEPTUJE WARUNKI PRAW AUTORSKICH AKADEMII FITNESS SPORTOWEGO

__________________________________________________________________________________________________________________

W razie pytań prosimy o zapoznanie się z działem „Najczęściej zadawane pytania” na naszej stronie
www.akademiafitness.eu/najczesciejzadawanepytania

 

 

ZAPISUJĄC DZIECKO NA ZAJĘCIA AKCEPTUJECIE PAŃSTWO REGULAMIN AKADEMII FITNESS SPORTOWEGO

 

      Dane kontaktowe AFS: 

       www.akademiafitness.eu

       e-mail: biuroafs@gmail.com

       tel. 500 363 355, 531 888 905

       Zarząd:

       Aleksandra Kobielak–Prezes AFS,

       Maria Kobielak-Vice Prezes AFS, 

       Magdalena Barszczak-Sekretarz AFS

dodatkowo zapoznaj się z RODO ► TUTAJ ◄

 

 

Kontakt:

Magdalena Barszczak

Sekretarz AFS

tel: 500 363 355

biuroafs@gmail.com

 

Dane:

Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego 

ul. Wilanowska 7/23

80-809 Gdańsk

Nr konta: 51 1240 1271 1111 0010 2803 0057

KRS 0000285687

NIP 5833016513
 

 

bottom of page