Informujemy o dniach wolnych oraz o treningach:

 

► 1 LISTOPADA 2017 - dzień wolny od zajęć (grupa Marletki)

► 2 LISTOPADA 2017 - Trening w godzinach 17:00-19:00 - zajęcia łączone dla obu grup (w tym grupa na 16:00)

 

Do zobaczenia